Пи

Свали аудио.

Пи е най-изследваното число в днешно време. От училище знаем, че Пи е отношението между обиколката на окръжността и нейния диаметър. Добре си спомняте, че го закръгляме на 3,14 и това ни е достатъчно. Не и на изследователите! Те са впрегнали свръхмощни компютри, които откриват милиони знаци след запетаята и все повече се уверяват, че числото е безкрайно, неповтарящо се и никога няма да влезе в период. И въпреки това числото Пи ревностно крие своите тайни от математици и компютри. Грешката им е в подхода. А именно количествен, а не качествен. Днес аз ще подходя качествено и ще ви дам разрешение на загадката на числото Пи.

Не ми трябват милионите знаци след запетаята – стигат само първите 12. Защо 12? Заради 12-те часа на часовника ли, който също е окръжност? Може би. Заради 12-те апостоли ли, които са кръгът около Исус? Може би. Заради 12-те месеца ли, от които се състои кръглата година? Може би… А ето ги и тях: 3,141592653589

Нека изходим от това, което е учил всеки ученик с основно образование. Пи е едно отношение в окръжността. Да, окръжността е в основата на нашите разсъждения. Знаем, че в една окръжност има 360 градуса. Дали тези 360 не са закодирани вътре в Пи, и то в първите му цифри след запетаята? Може би. Да проверим!

Опит 1:
Нека умножим първите 6 цифри. Опа, резултатът е 360. Случайност? Може би.
Нека умножим следващите 5 цифри. А! Резултатът е 3600. Гледай ти.

Опит 2:
Нека да съберем първите 9 цифри. Резултат: 36. Този май ни будалка нещо.
Сега да умножим следващите 3. Спотаяваме дъх. 360.

Те такова число няма, биха казали шопите.

Тези неща се виждат от пръв поглед. Не и от свръхмощните компютри.

Числото Пи крие много подобни символични тайни. Вие сте наред да ги откриете.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Разума. Bookmark the permalink.

Comments are closed.