Общност: от Аз до Ние

„Общност: от Аз до Ние“ e третата част от главата „Търсач на общност“ на книгата „Над мен и Теб“. Автор Дийтър Халбах. Преводачи са нашите приятели Новогорци.

Възможно ли е, по случайност, той да е имал предвид моите очи? Бях ли станал сляп за светлината в другите? Сякаш губех мечтата си за общност. Имаше ли нещо, което мога да направя? Или трябваше просто да пусна мечтаната мечта, която нямаше шанс в реалността?

Първо се опитах да си спомня: Какъв е най-дълбокият ми копнеж? Бавно една мисъл кристализира в изречение: Аз копнея да бъда видян от другите. Копнея да се почуствам „у дома“ в група. Желаех група, където няма нужда да се крия или да си слагам маска, за да принадлежа там. Всъщност бях ли успял да „видя“ другите? Бях ли ги накарал да се почустват у дома?

Реших да споделя тези въпроси с останалите от групата. Изведнъж в мен се появи нова надежда. Може би те чувстват същите смущения? Какво би било да започваме всяка среща със споделяне как се чувстваме?

Не исках да се впускам в нови концепции. Преди всичко, трябваше да се срещна с моите най-сериозни противници, да се видим на чаша чай и да ги изслушам. Може би това би ми позволило да видя неща, които не съм видял преди?

И може би бихме подготвили следващата среща заедно (вместо аз да я правя самостоятелно)?

Вероятно бихме могли да създадем някакъв вид по-дълбока обмяна, която води към различни преживявания. Това би ни помогнало да се разберем по по-дълбок начин. Бихме ли могли да създадем пространство за съчувствено възприемане?
За слушане на мечти и визии?

/следва четвърта част от тази глава: „Етапи в създаване на общност“/

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.