Етапи в създаването на общност

„Етапи в създаването на общност“ e четвъртата част от главата „Търсач на общност“ на книгата „Над мен и Теб“. Автор e Дийтър Халбах. Преводачи са нашите приятели Новогорци.

Историята по-горе се е случвала в множество различни варианти и във всякакви видове групи. Много начинания се провалят още в начална фаза или се затлачват в постоянни конфликти. Случаят е типичен не само в общности, но и за любовните отношения по принцип. Скот Пек изследва и описва по-горните фази систематично в книгата си „Различният барабан“. Според наблюденията на Скот изграждането на общност обикновено следва ритъм от четири етапа:

1. Псевдо-общност: еуфоричната фаза на първата среща, когато всичко се чувства като едно цяло; 2. Хаос: откриване на различията и обвинения към другите; 3. Яснота: поемане на лична отговорност и начало на това да се виждаме един друг; 4. Общност: приемане на различията и поддържане на лично пространство в полето на „обединени в различията“.

Ед Грууди, дългогодишен инструктор на „Фондация за подкрепа на общностите“ заключава своя опит от модели на фазите: „Преживяването на „общност“ може да отнеме минути, часове или дни. Някои казват, че на по-дълбоко ниво, чувството на обновление и свързаност с останалите членове остава завинаги. В обичайното ни ниво на разбиране и възприемане обаче, тази фаза на „общност“ постепенно се променя към съществуващо положение, което нарекохме „псевдо-общество“ или „хаос“.

Добрата новина е, че благодарение на обширната работа вътре в общностите, са преоткрити и развити техники, които поддържат процеса на изграждане или реорганизиране на общността. Лошата новина е: процесът няма край, трябва да градим отново и отново.

Лично аз работя с общностни проекти винаги, когато ми е възможно. Вярвам, че тяхната работа допринася към социална промяна и така има важна функция в една култура на разделение. Преживяването за общност често носи лечебен, поддържаш или възстановяващ ефект върху индивидите. Това преживяване носи със себе си изкушението да бъдеш запленен. След автентично преживяване на живота в общност, въпросът за нашия принос към останалия свят се завръща силно. Какво могат „здравите“ общности да дадат на планетарната общност?

Джеляледин Руми, персийски поет от 13-и век, е поставил тая мисъл в стих:

Вечер на нараняващ словесен обмен,
моите най-съкровено пазени тъмни тайни.
Всичко е свързано с любовта и не-любовта.
Нощта ще приключи,
и тогава имаме работа за вършене!

/следва пета част последна част от тази глава: „Важни първи стъпки за изграждане на общност“/


Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.