Аша Хаги в защита на правата на жените и мира в Сомалия

Статия: Аша Хаги Елми (Сомалия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че с риск за собствения си живот продължава да ръководи участието на жените в процеса на умиротворяване и помирение на своята опустошена от войни страна.“

Аша Хаги, сн. www.rightlivelihood.org

Аша Хаги е посветила живота си на изграждане на по-добро и мирно бъдеще за своята разкъсвана от войни родина – Сомалия. Излагайки на риск собствения си живот, тя се бори за правото на жените да участват във вземането на решения, които ги засягат. Тя успява да привлече жени от различни племена и политически интереси към каузата на мира и продължава да играе важна роля в мирните преговори между враждуващите страни. Заради нейния кураж, упоритост и състрадание жените в Сомалия днес са в много по-добро състояние.

Кариера и SSWC

Родената през 1962г. Аша Хаги завършва икономика в националния университет на Сомалия и има магистърска степен по бизнес администрация от Международния американски университет в Африка.

През 1992г. Аша Хаги става съосновател и понастоящем е председател на Спасете жените и децата на Сомалия (Save Somali Women and Children – SSWC), организация работеща за изграждане на една безопасна и устойчива Сомалия, като помага на жените да преодолеят своята изолираност, насилието и бедността в своите общности. SSWC има седем платени служители и девет доброволци. Голяма част от хуманитарното финансиране идва от сомалийски общности по света, както и от международни организации и индивидуални дарители.

Представляване на жените в Сомалия

По време на мирните преговори в Арта през 2000г. Хаги основава заедно с други жени Шестият клан, кланът на жените, за да допълни традиционните пет сомалийски клана, доминирани от мъжете. Така за първи път жените са представени по време на мирния процес в Сомалия. Хаги играе подобна роля и в Конференцията Мбагати в Найроби (2002-2004), по време на която са основани Преходното федерално правителство и Преходният федерален парламент, на които Хаги става член.

И в двата случая участието на жените в тези конференции изиграва важна роля за техния успех: жените не само представят по-широките интереси на жителите на Сомалия, в сравнение с тесните политически възгледи на мъжете. Те също така помагат и за дипломацията между враждуващите фракции в петте клана.

Сред постиженията на жените от Шестия клан са:

  • представителство на жените в преговорите с тяхната идентичност (Шестия клан) и като равностойни партньори във вземането на решения;
  • 12% квота за жените в Преходния федерален парламент; въвеждане на употребата на израза „той/ тя“ в официалните документи;
  • създаване на министерство на Семейните работи и равнопоставеността между половете;
  • декрет, издаден от Министър председателя на Преходното федерално правителство на Сомалия, гарантиращ 30% квота за жените в регионалните и национални комисии, местните комитети и конференции.

Настоящо развитие в Сомалия и ролята на Хаги в мирния процес

В края на 2006г. събитията в Сомалия значително се влошават. В Преходното Федерално правителство има две враждуващи фракции с противоположни възгледи относно мирния диалог и военните действия с етиопците. През ноември 2006г. докато група, включваща Хаги, води преговори със съюза на ислямските съдилища, които реално управляват Могадишу и голяма част от Сомалия, другата фракция кани етиопската армия. Тя завзема Могадишу в края на декември с цената на близо 1000 жертви и големи разрушения. До април 2007г. над 350 000 души напускат града.

Настоящата ситуация не позволява на Хаги, която открито се обявява против подобно развитие в международните медии, да се завърне в Могадишу, затова в момента тя живее в Найроби. Въпреки това, организацията й SSWC се опитва да облекчи положението на тези, останали да живеят в Могадишу, като раздава храна и средства за лична хигиена на жени и деца.

От май 2008г. Аша Хаги се фокусира върху подпомагания от ООН мирен диалог между Преходното федерално правителство и Алианса за повторно освобождение на Сомалия в Джибути, където тя е член на Политически комитет на високо ниво в мирните преговори.

В мирните преговори Хаги балансира между различните политически интереси. Но никога не се отказва от най-важния си принцип: необходимостта от помирение и ненасилствен политически процес с участието на всички. Нейната роля изисква голям кураж и излага живота й на огромен риск, дори и извън Сомалия.

Други дейности

Аша Хаги е един от водещите членове на Лидерския проект, основан през 2002г., който събира над 300 жени-лидери от цял свят. Тя е и член на Пан-африканския парламент в Йоханесбург. Член и на 21 мирни комисари от Африка от Междурелигиозни действия за мир в Африка (Inter-Faith Action for Peace in Africa – IFAPA), както и член на управителния съвет на форума Мир в Африка (Africa Peace Forum – APF) и на Международна ресурсна група за сигурност и огнестрелни оръжия в областта Хорн (International Resource Group on Security and Small Arms in the Horn of Africa Region).

Признания

Аша Хаги получава множество награди за дейността си в защита на човешките права и изграждането на мир. През 2001г. тя е посланик на мира на Международната междурелигиозна федерация за световен мир (Interreligious and International Federation For World Peace). През 2005г. получава наградата за мир „Синя лента“ (Blue Ribbon Peace Award) от Женския ръководен орган към Училището по управление „Джон Ф. Кенеди“ към Харвардския университет и първа награда „Стойностни жени“ от Африканския фонд за развитие на жените (African Women Development Fund). През 2006г. Хаги получава наградата „Тамбукту/ Жени, изграждащи мир“ (‘Tombouctou / Women Peacemaking Award’) от Солидарност между жените в Африка (Femmes Africa Solidarité). През 2009г. получава наградата Клинтън за гражданин на света (Clinton Global Citizen Award), а през 2010г. – Африканска награда за житейски принос за подпомагането на мира в Африка (Lifetime Africa Achievment Prize).

Цитат

„Аша Хаги работи неуморно за възстановяването на мира и стабилността в своята родина. Тя е отдала цялата си енергия на това. Бих искал да призная ключовата й роля, която изпраща важното послание, че жителите на Сомалия наистина могат да помогнат на страната си, като работят за прекратяване на убийствата, а не като покриват ръцете си с още кръв.“

Ахмеду Оулд-Абдалах, специален представител на Генералния секретар на ООН за Сомалия и член на журито на Награда за цялостен житейски принос

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.