Случайни срещи няма!

За пореден път се убеждавам, че не само, че няма случайности, но най-вече няма случайни срещи. Всеки един човек, когото срещнем, е създаден за нас. И срещата се осъществява в този миг или защото ние имаме да дадем нещо на този човек, или защото той има нещо да ни даде. Най-прекрасно е, разбира се, когато взаимно имаме какво да си дадем.

Подхождайки осъзнато към срещата с всеки един човек или всяко едно живо същество, ние не само се учим да даваме, да възприемаме и да бъдем единни, но и сме винаги изпълнени със щастие. Животът ни придобива смисъл, предназначение, стойност и насока, а ние се развиваме.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.