Даване и разширяване на знанието

Когато стигнем до дадено знание или научим нещо, то то непременно ни се дава, защото ние сме подходящи за него и можем да го увеличим, разширим и приложим възможно най-добре. Отговорното ни отношение към собственото знание включва винаги откриването му, развиването му, разширяването му и най-вече приложението му и споделянето му.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.