Терасайкъл – да изхитрим боклука

Терасайкъл е името на компания за преработката на боклук, а „да изхитрим боклука“ е нейното мото и те наистина го правят. Името на компанията може да се преведе като „цикълът на земята“. И то точно описва стремежите й – дори да се създаде боклук, то той не просто да се унищожи или рециклира, а по възможност да се преработи и да се използва пълноценно отново.

Терасайкъл действа на основата на творческото начало от една страна, що се отнася до създаването на нови продукти от боклук, но силно разчита на личния и икономически подтик на отделните хора и фирми, които „създават“ боклук. Това доста се различава от стратегията, която са възприели повечето развити държави за боклука. И именно в това е силата на терасайкъл – допълващият подход, който се прилага точно там, където има необходимост, запълвайки дупките в системата. Похвално е да се спомене, че фирмата не търси на първо място печалби, но не работи на загуба. Всичко се влага в разширяване на дейността и възможно най-пълно оползотворяване на боклука.

Разбира се, още по-добре за цялата земя е да намалим потреблението си и още повече боклука, който създаваме.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.