И фирми дават процент от доходите си

Докато бедните стават все по-бедни, а богатите все по-богати, се забелязва обаче и една нова сила на взаимопомощ и даване. Все повече фирми дават процент от печалбите си. Все повече хора, не само милиардери като Бил Гейтс, дават процент от собствеността и доходите си, а в същото време все повече бедни се самоорганизират в групи за взаимопомощ.

Това вече води до положителна промяна. Единственото условие тя напълно да се сбъдне е да се научим да даваме мъдро – не само в името на даването и помощта, а точно там, където е най-необходимо, за да се задействат най-силно и пълноценно механизмите на собствената воля за по-добър живот, усърдие и труд.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.