Кариерно ориентиране за младежи

Живеем в един много динамичен и глобализиран свят, в който разполагаме с неограничени възможности. И докато липсата на избор едно време е било основната неприятност при професионалната ориентация на младежите, то днес това далеч не е така, ами дори точно обратното – многото възможности водят често до объркване и суетене и липса на каквато и да е ориентация.

Лично аз смятам, че няма нищо по-хубаво от широкото образование и надникването в различни области, събирането на разнообразни знания и цялостното разширяване на мирогледа, съзнанието и отношението към света. В същото време, за да не доведе това до липса на способност за съсредоточаване и вземане на решения за професионалното бъдеще, е хубаво човек от рано да е наясно със себе си или да се стреми да си изясни какво иска и какво не.

Напоследък се появяват доста сайтове, които помагат на младите в това отношение, като например този немски, на който младежите могат да попълнят кратък тест и после да гледат примерни видеота с възможни полета на професионална изява. Такива тестове никога не трябва да се вземат за 100% чиста монета, защото са често малко или много субективни и колкото и да са добри, то въпреки това никога не могат да обгърнат една човешка личност с всичките и качества напълно. Въпреки това има няколко теста, които помагат много за разбирането на собствената личност и които силно искам да препоръчам: ipersonic (на немски) и Jung Typology Test (на английски). Би било прекрасно скоро подобни безплатни тестове да се появят и на български език.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.