Финансиране от тълпата

Случвало ли Ви се е да имате добри хрумвания, но да нямате средствата да ги осъществите. Вече съществуват много платформи в интернет, като betterplace и kickstarter, на които можете да представите проектите си и да получите финансиране от тълпата – от хората, които харесват Вашето начинание.

Тук става дума за чисто и осъзнато даване, което показва в каква прекрасна насока се развива обществото. Но хората не дават просто така, а предимно защото се отъждествяват напълно в това, което желаете да направите. В знак на благодарност организаторите на проектите често се отблагодаряват с малки жестове или подаръци, които обаче са свързани с начинанието и носят голяма чувствена стойност за хората.

Засега предимно проекти от областта на културата, благотворителната дейност или обществено полезни такива успяват да се сдобият с финансиране по този начин. Макар и нещо сравнително ново, финансирането от тълпата вече се радва на доста подкрепа и сериозни и добре подготвени проекти, които будят симпатии и имат добри шансове за успех.

Трябва да се подчертае и доста добрата работа на големите платформи, които свързват проектите с хората, които ги подпомагат. Това включва и голямата сигурност, която позволява на всеки участник да получи парите си обратно, ако проекта не се изпълни или ако не се събере достатъчно финансиране за него.

Все още обаче има още много какво да се желае и то основно в две насоки:

  • Необходими са модели, които да привличат и хора, които са заинтересовани и от инвестиране, а не само финансиране, тоест да има и реална парична възвращаемост. Това аз наричат финансова стойност.
  • Необходимо е изграждането на дейни общества, които дават възможност за значително по-тясна връзка между тези, които създават проекта и тези, които го подкрепят. Това аз наричам обществена стойност.

Именно тези две точки – финансова и обществена стойност, в съчетание с чувствената и даваща стойности, са бъдещето и именно те заедно могат да донесат налагане и разпространение на моделите на финансиране от тълпата.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.