Черно-бяла гора

Река Дунав извира от Шварцвалд, черната гора. Тя се нарича така, заради един характерен за нея вид дървета с черна кора. Е, тези дървета вече ги няма, защото преди около 150 години са били изсечени, но пък името е останало.

До дома на родителите ми в София има една гора, в която дърветата също са с черна кора, много черна. Такива другаде не съм виждал. Това не се дължи на вида дърво, а на замърсяването с бензинови пари, на които са подложени.

Днес беше навалял много пресен и пухкав бях сняг и черната гора се превърна в черно-бяла – невероятна красота. Дори когато ние се опитваме да я унищожим, природата ни дава незабравими преживявания и ни учи на добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.