Author Archives: Радослав Сяров RSS

About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg

Радослав участва в:


Свети Архангели

О, Архангели, велики,
пазители на Божий Мир,
светите ваши ликове
с Любов обливат ме безспир!

О, Архангели, велики,
пазители на Божий Ред,
аз при нужда ще ви викам,
а вий водете ме напред!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Бог ми проговори

Бог ми проговори
с език на Любовта,
Раят е отворил
вратите за света.

Бог ми проговори
със вътрешния глас,
Раят е отворил
вратите си за нас.

Бог ми проговори,
щастлив е този ден,
Раят е отворил
вратите си за мен.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Щом съм благодарен

Щом съм благодарен,
спокоен и смирен,
двери се отварят
Божествени у мен.

Щом съм постоянен,
и с Вяра, устремен,
свише е простряна
Десницата над мен.

Щом съм концентриран
и щом съм търпелив,
Мъдрост ще намирам
и вечно ще съм жив.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Законът за кармата

Каквото ти се случи,
ти сам си го създал,
и всеки ще получи,
каквото сам е дал.

Каквото ти се казва,
ти казвал си го сам,
Законът че се спазва,
по себе си го знам.

Закон е безпогрешен,
Закон е справедлив,
деня ще плащаш днешен,
ти знай, дорде си жив.

Posted in За Разума | Tagged , , | Коментарите са изключени

Аз живея в Бога

Аз живея в Бога
и Бог живее в мен,
вярвам аз, че мога
да бъда изцелен!

Боже, дай ми сили,
и здраве, Боже, дай,
с Тебе, Боже Мили,
животът наш е рай!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Молитва към Бог

На Бога благодарен,
стоя във тишината
и мислено повтарям
молитвата позната:

Боже, Благ и Милостив,
Здраве дай ми и Живот,
моля грешките прости,
моите, на цял народ!

Боже, Мъдър, Справедлив,
с Любовта си ме дари
и напред ме поведи
към деяния добри!

Боже, Силен, Всемогъщ,
моля Те, и мен спаси,
и към Мир, на Теб присъщ,
Ти душа ми възнеси!

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля Те, води ме,
Ти закриляй ме! Амин

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля Те, пази ме,
Ти напътствай ме! Амин

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля изцели ме,
Ти помилвай ме! Амин

Ще славим Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
и мен благослови ме,
и децата ми! Амин

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Децата идат от Небето

Децата идат от Небето
и носят ни Любов оттам,
че, знай, на бебе от сърцето
Самият Бог говори нам.

Децата идат от Небето
и Мъдрост носят ни оттам,
макар и мъничко детето
носител е на Дух голям.

Децата идат от Небето
и носят Истина оттам,
и носят знание, което
забравил съм го вече сам.

Децата идат от Небето
и всичко носят ни оттам,
и носят нещото, което
от тях е трябвало да знам.

 

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Човек е от Бог сътворен

Във порив велик, вдъхновен,
човек е от Бог сътворен,
с Мъдрост, с Любов и със Сила
светла мечта го дарила.

Човекът – на Бога подобен,
да бъде творец е способен,
Добро да твори по Земята
е мисия негова, свята.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Рисувам бъдеще светло

Рисувам бъдеще светло
за Земята най-прекрасна,
създавам света пъстроцветен,
в който децата ще раснат.

Рисувам аз вдъхновени
картини от чуден Живот,
мечтите най-съкровени
на Бог за човешкия род.

Рисувам всички народи
радостни и озарени,
напред Доброто ги води,
в Мир и Единство сплотени.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Отношения

Отношения, ах, отношения,
най-трудна сте вие загадка,
търсят ви дълги решения,
невиждайки истина кратка.

„Отнасяй се с другите, както
искаш с теб да се отнасят те“,
защото съдбата, де факто,
в отношенията се плете.

И хората плели ли, плели,
на възел завързали даже,
урока дали са си взели,
туй времето пак ще покаже.

Постъпвай с другите така, както би искал другите да постъпват с теб.

Posted in За Разума | Tagged , , , , | Коментарите са изключени