Светлината на стиховете

Втората стихосбирка на Радослав Сяров е „Светлината на стиховете“. Тя се състои от три части:

Стихове от Светлина:

Отделните стихотворения можете да свалите на съответната страница.

Стихове с послания:

Отделните стихотворения можете да свалите на съответната страница.

Стихове от Небесата:

Отделните стихотворения можете да свалите на съответната страница.