Tag Archives: енергия


Слънце, изгрей

От слънце имаме нужда,
че дава ни то светлина,
силите в нас то събужда,
изпълва света с топлина.

Слънце, изгрей на небето,
о, слънце, изгрей вътре в нас,
дай на ума и сърцето
от твойте блага във запас.

Ти, слънце, в ума ми светни,
ти, слънце, сърцето стопли,
в живота най-слънчеви дни,
при мене добре сте дошли.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

С Любов съм я написал

Всяка дума, всяка мисъл,
аз с Любов съм я написал,
в този ред от всяка буква,
виж, енергията руква…

Добро творя и сея Мир,
и славя Господа безпир,
тук, сега, поне във стиха,
всички хора се сдобриха.

В мен съзнанието ново
ражда творчество и слово,
радва се душа и пее,
че е вечна и живее.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Родова Благословия

На моите деца, внуци и правнуци и техните потомци

Благословия се пише
със вдъхновение свише,
пиша я аз за децата
за Любовта във сърцата!
Дечица на Светлия Ден,
с Добро си спомнете за мен,
за мене се сещай и ти,
правнуче от мойте мечти!
Дечица, покланям се аз
на Бога, живеещ у вас!
Дечица, вие творете,
света край вас подобрете!
Съвета послушайте мой:
дървета садете безброй,
цветя красиви посейте,
винаги радостно пейте!
И давам ви аз със Любов
за Здраве и Мир Благослов!
Бъдете вий лъчезарни,
на Бога най-благодарни,
че Бог живее в сърцата,
говори нам чрез децата,
и чрез Природата жива,
и чрез гората красива,
дори чрез пойните птички
Бог ни говори, на всички!
Желая аз на децата
вечния Мир на Земята!
Деца и внучета, мили,
чада на Светлите Сили,
деца от всички народи,
само Добро да ви води!
Любов на хората дайте,
от мене винаги знайте,
че щом човек е човечен,
нему Животът е вечен!
Аз ще дойда пак да расна
на Земята най-прекрасна!
Така ще бъде! Вече знам!
Аз Истината ще ви дам!
Боже, Ти, преумножи я,
моята Благословия!

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Бог е Любов

Разгоря се Огън в сърцето,
гори, денонощно гори,
Светлина дарява където
не съм предполагал дори.

Чрез Пламъка буен в сърцето,
чрез мен проявява се Бог,
Любящ и Прощаващ е, ето,
не, както си мислехме – строг.

У мен Любовта във сърцето
ще бъде во веки веков,
сърцето е място, в което
се чувства че Бог е Любов.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Алла Ярошинская – истиснките измерения на Чернобил

Статия: Алла Ярошинская (Русия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна награда с Джон Гофман

 „…за това, че въпреки официалната опозиция и преследване, разкрива истинските измерения на инцидента в Чернобил.”

Алла Ярошинская е родена през 1953г. в региона Житомир в Украйна. Завършва журналистика в Киевския университет и в продължение на 13 години работи като кореспондент за местен вестник. По време на следването си е политически дисидент. В работата си постоянно се опитва да разкрие корупцията сред членовете на управляващата партия, за което нерядко са й налагани административни наказания. Към края на 1986г. вниманието й е привлечено от предполагаемата евакуация на райони, засегнати от радиацията от инцидента в Чернобил през април същата година, и тя започва собствено разследване.

Ярошинская открива, че хората от силно замърсени с радиоактивност села биват евакуирани в не по-малко опасни околни зони; че здравословното им състояние е тежко, но властите отричат и пренебрегват това; че новият подслон, който им е осигурен е напълно неподходящ; и че хората не биха могли да оцелеят без да ядат силно радиокативната храна, отглеждана в района. Вестникът, в който работи Ярошинская, не само отказва да публикува статията, но и възлага на друг журналист да напише материал, в който уверява обществото, че в случващото се в Чернобил няма нищо обезпокоително. Статията на Ярошинская е отхвърлена и от вестниците Правда и Известия, както и от много други издания, до които е изпратена. Но под влиянието на движението Гласност, Известия все пак публикува материал за това как дейността на Ярошинская е подлагана на натиск. На местно ниво Ярошинская успява сама да отпечата и разпространи копия от своята статия. В следствие на това е подложена на силен натиск, но получава и широка подкрепа от страна на народа. През 1989г. тя е номинирана за изборите за нов Висш съвет в СССР и получава 90% от гласовете. 

Ярошинская използва позицията си в комитетите Екология и Гласност, за да продължи кампанията си за пълно разкриване на последствията от радиоактивното замърсяване в Чернобил. През 1990г. Ярошинская е включена в комисия, която да разследва случая. През 1992г. тя изнася доклад на тази тема пред Европейския парламент. В СССР дейността на комисията постоянно се сблъсква с бюрократични пречки и дори и след 1991г. на Ярошинская й е забранено да копира важни документи. Тя обаче тайно прави копия на строго секретни документи на Политбюро на комунистическата партия и въз основа на тях пише статията „Четирдесет тайни протокола от „мъдрите” мъже в Кремлин”, която е публикувана в Известия, а от там и в европейската преса.

Ярошинская е автор и съавтор на 12 книги и над 700 статии в научни списания и в медиите. Книгата й за Чернобил е издадена на пет езика. Ярошинская е основател, главен редактор и съавтор на Енциклопедия за ядрената енергетика, първата по рода си в света книга, която показва истинската същност на проблемите в тази сфера.

Тъй като Ярошинская се сблъсква с враждебността на комунистическите власти в родната си Украйна, тя оставя в Русия и след разпадането на Съветския съюз. През 1993г., след службата си като заместник-министър по въпросите за Информацията и пресата, тя става съветник на руския президент Борис Елцин. Ярошинская участва и в руските делегации, които водят преговори със САЩ относно Споразумението за неразпространение на ядрени оръжия. Тя е представител на Русия и при Конференцията на жените, организирана от ООН през 1995г.

Ярошинская активно участва в политически и обществени дейности по въпросите на човешките права, независимостта на медиите и ядрената енергетика. Била е президент на Екологичния благотворителен фонд, както и съ-председател на Руския екологичен конгрес, председател на Държавния съвет на руското социал-демократично движение, както и на други международни комитети. През 1998г. тя получава международна награда, като една от „100-те героини на 20ти век.”  

Алла Ярошинскя помага за събирането на международен екип от учени, адвокати, активисти и жертви на инцидента в Чернобил, които да заведат иск пред Европейския съд за престъпления срещу човечеството, нанесени при инцидента в Чернобил. Ярошинскя настоява и за процес срещу бившите ръководители на СССР във връзка с действията им по време на инцидента.

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Пътят на стиховете

Третата ми сихосбирка е озаглавена „Пътят на сиховете“. Избрах това заглавие, защото моите стихове вървят заедно с мен по моя Път и се променят заедно с мен. Стихосбирката обръща особено внимание на значението и ролята на децата, Любовта, Светлината, природата, духовността и осъзнаването в днешния век, а така също и на събуждането и обединението на светлите души.

Състои се от 39 произведения:

Жив съм
Поема за децата
Златните деца
Бог благославя децата
Първият учебен ден
Денят на детето
Сърцето и детето
Три майки
По Пътя
Континента на Любовта
Радост след страдание
Изцели изцяло
Свети Архангел Рафаил
Свети Архангел Михаил
Блага вест
Трима влъхви
Икона чудотворна
Радослав
Слънце
Есенно пробуждане
Есенен сняг
Пролет ще дойде в душата
Природата
Посадих
Благодарност към храната
Мир
Ще взема само съвестта
Възпявай Божията Слава
Осъзнаване
Божествената Милост
Златната среда
Свят на делата
Светли души
Нося Светлината
Първо
Душа и тяло
Намерих
Спестяваме
Руските художници

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Майкъл Шнайдер – опасностите на ядрената енергетика

Статия: Майкъл Шнайдер (Франция) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна награда с Джизанбуро Такаги

„…за това, че предупреждава света за огромната заплаха за човешкия живот, която поставя употребата на плутоний.”

Майкъл Шнайдер е роден през 1959г. Започва да се интересува от употребата на ядрена енергия за граждански и военни цели. Разтревожен от липсата на достатъчно информация по темата във Франция, през 1983г. основава WISE-Париж – клон на Световна информационна служба за енергетиката (World Information Service on Energy – WISE). След 1990г. центърът започва да работи самостоятелно.

Целите на WISE-Париж са да събира и разпространява качествена и достоверна информация за различните източници и форми на енергия; да повиши информираността на обществото относно енергийните въпроси и по-специално относно влиянието на употребата на ядрена енергия за граждански и военни цели върху здравето и безопасността на настоящото и бъдещите поколения;  да повиши гражданската активност по отношение на въпросите, свързани с околна среда и икономия на енергия.

През 1988г. Шнайдер работи като съветник на Rainbow Group в Европейския парламент в Комисията за изследване на транспортирането на ядрени материали. Шнайдер е инициатор и един от авторите на първия „Доклад за състоянието на световната ядрена енергетика”, издаден от Уърлд Уоч, Грийнпийс и WISE-Париж през 1992г. Нови издания на доклада са изготвени и публикувани през 2004, 2007 и 2008г. и служат като основен източник на информация по темата.

През 1994-95 Шнайдер е съавтор на немския документален филм за Международната комисия за радиационна защита, наречен „Приятелска препоръка – радиационна смърт”. Шнайдер е автор и на множество доклади и статии по въпросите за околната среда и енергетика, включително и на поредица от доклади за връзката между японския, белгийския, датския и немския плутоний, канадския уран и френската програма за ядрени оръжия. Шнайдер смята добива и обработката на плутоний за „индустрията, която поставя най-голяма заплаха върху бъдещето на човечеството и околната среда”.

През 1991г. по молба на Джизанбуро Такаги Шнайдер заминава за Япония, за да участва в Международна конференция за плутония. Той е поразен от приликите в отношението на двете страни към ядрения въпрос и оттогава двамата започват да работят заедно върху теми, като ядрени отпадъци и транспортиране на плутоний.

Япония и Франция остават двете държави, които имат основен интерес към употребата на плутоний, а MOX (смесено ураниево-плутониево гориво за реактори) е единствената употреба на плутония извън реакторите-размножители на бързи неутрони (FBRs). Затова Такаги и Шнайдер започват да работят по двегодишно международно проучване „Подробна оценка на социалното влияние MOX в реакторите с лека вода”, публикувано през ноември 1997г.

През декември 1997г. Франция затваря FBR реактора Суперфеникс. След поредица от инциденти и скандали в Япония, общественото доверие към ядрената енергетика спада значително.

Шнайдер представя доказателства и провежда брифинги в парламентите на Австралия, Белгия, Франция, Германия, Япония, Южна Корея, Швейцария, Великобритания, както и в Европейския парламент. Между 1998 и 2003г. той е и съветник на френското Министерство на околната среда, както и на белгийския Министър на енергетиката и устойчивото развитие. След 2000г. Шнайдер е консултант по ядрените въпрси към германското Министерство на околната среда.

След 20 години на този пост, през април 2003 Шнайдер напуска позицията на изълнителен директор на WISE-Париж и оттогава работи като независим консултант по въпроси, свързани с енергетиката и ядрената политика. От 2004г. той води лекциите по Екология и енергийни стратегии на Магистърската програма Управление на проекти за околна среда и енергиен инженеринг в Ecole des Mines в Нант, Франция. Шнайдер е изнесъл и множество лекции на четири континента, включително Университет Карлътн, Отава (Канада), Университет Цингуа (Китай), Търговското училище в Руен (Франция), Свободния университет в Берлин (Германия) и Университет Рицумейкан, Койото (Япония).

През 2005г. Шнайдер е избран за съветник по ядрената безопасност във великобританската Комисия за управление на ядрените отпадъци (CoRWM). Между 2001 и 2005г. е член на управителния съвет на основания в Токио Фонд Такаги за граждански науки.

През 2006-2007, Майкъл Шнайдер е част от екип консултанти, които от името на Европейската комисия правят оценка на различни въпроси свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности и управлението на ядрени отпадъци.  

През 2007г. Шнайдер е избран за член на Международен панел учени в Университета в Принстън, който изледва делящите се материали. Шнайдер се присъединява и към Независима група на научните специалисти, която разследва случаи на тайно производство на материали, които могат да бъдат използвани за направата на ядрени оръжия.

През 2009г. е издадена книгата „Международни перспективи пред енергийните политики и ролята на ядрената енергия”, на която Шнайдер е съ-редактор. Тя е съставена от 30 автори и включва задълбочнени изследвания на енергийните политики на 31 държави. Шнайдер е автор и на Докладите за състоянието на световната ядрена индустрия.

Цитат

„Ядрената енергетика не е нещо неизбежно, тя е въпрос на избор… Производството и употребата на плутоний продължават. Но аз съм убеден, че можем да прекратим изцяло тази автократична практика.“

Майкъл Шнайдер

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Джизанбуро Такаги – опасностите на ядрената енергетика

Статия: Джизанбуро Такаги (Япония) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна награда с Майкъл Шнайдер

„…за това, че предупреждава света за огромната заплаха за човешкия живот, която поставя употребата на плутоний.”

Джинзабуро Такаги започва кариерата си като активист в сферата на ядрената енергетика от позицията на доцент по ядрена химия в Университета Метрополитън в Токио (TMU). Такаги е роден през 1938г., завършва университета в Токио през 1961г. и прекарва четири и половина години, работейки в сферата на ядрената енергетика и още четири години в ядрения институт в Университета в Токио. През 1967г. печели наградата Асахи за насърчаване на научното развитие; през 1969г. получава докторска степен, а между 1972 и 1973г. е гост-учен в Института по атомна физика Макс Планк.

Когато напуска TMU през 1975г., Такаги основава организация с идеална цел Граждански атомен информационен център (Citizen’s Nuclear Information Center – CNIC). Такаги управлява CNIC до края на живота си; докладва за резултатите от анализаторската и информационна дейност на центъра чрез публикациите на CNIC, сред които месечно издание на японски език и Nuke Info Tokyo, което излиза на всеки два месеца на английски език. Такаги е автор на множество книги и статии по въпроса за ядрената енергия, защитата на околната среда и мира, като основен акцент в публикациите му са човешките права и борбата срещу ядрената заплаха.  

След 1988г. Такаги и CNIC се фокусират върху японската ядрена програма. Такаги организира Международна конференция за плутония (1991г.), Азиатско-тихоокеански форум за морския превоз на плутоний от Япония (1992г.) и Международен симпозиум Аомори за японския плутоний (1994г.) CNIC отправя и предложение за налагане на мораториум върху японската Програма за използване на плутоний. Тези дейности допринасят за скорошното ограничаване на тази програма. Такаги помага и на други азиатски неправителствени организации да се сдобият с конкретна научна информация за рисковете на ядрената енергетика и влиянието й върху околната среда.

След доклада на IAEA от 1991г., в който се твърди, че „радиацията, изтекла при инцидента в Чернобил оказва минимално влияние върху местното население”, Такаги изготвя оценка, според която инцидентът е причина за 100 000 до 200 000 случая на рак в страните от бившия СССР. CNIC съвместно с Беларуската академия на науките и множество японски учени е съорганизатор на проведения през 1994г. Беларуско-японски симпозиум „Острите и дългосрочните последици от ядрените катастрофи: Хирошима, Нагасаки и Чернобил”.

През 1991г. Джизанбуро Такаги кани Майкъл Шнайдер в Япония, за да участва в Международна конференция за плутония. Двамата започват да работят заедно върху проблеми, като ядрени отпадъци и пренос на ядрени материали между двете държави. Това сътрудничество получава признание при връчването на съвместна почетна Награда за цялостен житейски принос на Шнайдер и Такаги през 1997г.  

През декември 1995г. прототипът на японския реактор-размножител на бързи неутрони[1] (fast breeder reactors – FBR) претърпява сериозен инцидент, който властите се опитват да прикрият. Такаги и CNIC постоянно са цитирани в пресата, като учени, на които може да се има доверие. Япония и Франция остават двете държави с най-голям интерес към употребата на плутоний, а MOX (смесено ураниево-плутониево гориво за реактори) е единствената употреба на плутония извън реакторите-размножители на бързи неутрони. Затова Такаги и Шнайдер започват да работят по двегодишно международно проучване „Подробна оценка на социалното влияние на употребта на MOX в реакторите с лека вода”.

През 1992г. Такаги получава наградата Йоко Тада за човешки права, а през 1994г. наградата Ихатобе за научната си дейност в полза на хората. Такаги е и популярен автор на книги за деца и през 1997г. получава наградата Санкей за детски книги.

През 1997г. Франция затваря реактора си Суперфенис и по този повод Шнайдер пише доклад от 32 страници, в който описва отдръпването на страната от ядрената енергетика. В Япония става още един инцидент в хранилището за ядрени отпадъци Токай и властите отново неуспешно се опитват да го покрият. С нарастването на разходите за обработка на ядрените отпадъци и наложения от MITI мораториум върху разработването на реактори-размножители на бързи неутрони, подкрепата на японското общество за развитието на ядрената енергетика значително спада.

Със средстава, получени от Наградата за цялостен житейски принос, Такаги основава Училище Такаги, което осигурява обучение за хора, които желаят да се занимават с наука в полза на обществото. Въпреки че му е поставена диагноза рак, Такаги продължава активно своята дейност до смъртта си през 2000г. Според последната воля на Такаги, изразена в завещанието му, е създаден Фонд Такаги за обществени науки, който подпомага японски и азиатски учени, работещи в полза на обществото.

Цитат

„За първи път в живота си вярвам, че ще успеем да освободим Япония и целия свят от кошмара на плутония.“

Джизанбуро Такаги


[1] Реакторите-размножители на бързи неутрони най-често използват като гориво 20% плутониев диоксид и 80% ураниев диоксид; както и останалите реактори-размножители, те произвеждат повече ядрен материал отколкото използват, като в случая като остатъчен продукт от протичащите реакции се получава плутоний, който след това може да се използва в обикновените атомни електроцентрали; при ядрените реактори-размножители на бързи неутрони не е нужно използването на вещество, което да забавя скоростта на неутроните (каквото е водата), поради което за охлаждането им се използват течни метали или калиево-натриева смес. (бел.пр.)

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Бог благославя децата

В Мир и Любов ще живеем
по цялата Майка Земя,
по детски ний ще се смеем,
детето във мен се засмя.

Нас Красота ни обгражда,
ръка ни подава Небето,
златни дечица се раждат,
и в мене роди се детето.

Светлина струи от сърцата,
душите израстват и те,
Бог благославя децата,
и всеки е Нему дете.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Душа и тяло

В душите ти Доброто сей,
енергия недей прахосва,
с Любов душата си облей,
че всяко тяло се износва.

Знай, че вечна е душата,
а тялото ще бъде тлен,
порив дай на Свободата,
на егото не стой във плен.

На душата Бог баща е,
тялото е дреха нейна,
щом душата се покае,
Светлината в нея грейна.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени