Tag Archives: знание


Исторически момент за Уругвай и Комънс Икономиката

Националният план на Еквадор признава и набляга на факта, че глобалната трансформация към общество и икономика базирани на знанието изискват нова форма за създаване и разпределяне на стойност в обществото. От 2013 до 2017 държавата изрично търси път към информационно общество базирано на отворени комънс (open-commons). Комънс означава накратко споделна собственост и достъп до ресурси. Дори президентът Рафаел Кореа призова младите хора да създадат и да се борят за общество на отворено знание.

Главният проект в националния план е ФЛОК Обществото (FLOK Society – Free Libre Open Knowledge Society) и се води от Координиращото Министерство на Знанието и Човешкия Талант, Министерството на Висшето Образование, Наука, Технологии и Иновация (SENESCYT) и Института по Напреднало Проучване на Държавата (IAEN). ФЛОК Обществото съчетава:

  • Free – свободата знанието да се използва, разпространява и промения в универсално достъпни общи платформи.
  • Libre – свободно, а не непременно безплатно.
  • Open – способността на гражданите да имат достъп, да допринасят и да използват тези общи ресурси.

Като цяло то означава организирането на всеки сектор на обществото възможно най-обширно като обща платформа от отворено знание. Знанието е достъпно до всички, гражданите, икономическите участници, и т.н, без дискриминиция, за да се създадат динамични и иновативни общества и икономики. Това включва реорганизиране и създавена нови икономически структури и отврени платформи за взаимно действие, включително и пренаписването на законите, които да подсигурят този път.

Това е първият момент в исторята на света, когато една държава се решава да създаде общество на отворено знание. Този ход разбира се ще се отрази и на производството, разпределението на ресурси и на социалния живот.

Мишел Бауенс, изследователският директор, описва много добре проекта:

За повече информация, разгледайте Уикито на проекта.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Синди Дуеринг – за влиянието на химикалите върху здравето

Статия: Синди Дуеринг (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че поставя личната си трагедия в услуга на човечеството, като му помага да разбере и да се бори с рисковете от употребата на токсични химикали.”

Синди Дуеринг е родена в Бисмарк, Северна Дакота, през 1962г. През 1985г. тя е обещаващ студент по медицина, но сериозно натравяне, причинено от използването на пестициди в апартамента й, слага край на мечтите й. Тя развива силна чувствителност към химикали и дори излагане на минимални количества й причинява пристъпи на конвулсии и припадъци. Пристъпите стават толкова силни, че тя вече не е в състояние да напуска почти херметично затворения си дом, изграден от нетоксични материали в пустите равнини на Северна Дакота. Дишането на непречистен въздух води до отказ от функциониране на бронхите й, а посетителите й трябва да следват дълга процедура по изчистване, за да не внесат замърсители в дома й.

През 1986г. Дуеринг основава Environmental Access Research Network (EARN), на която дълго време е директор. През 1994г. организацията се слива с Chemical Injury Information Network (CIIN) и се превръща в неин изследователски отдел. CIIN е организация, която подпомага и защитава правата на пострадалите при инциденти с различни химически съединения. Тя има 5000 члена от 35 държави. Дейността й е свързана с повишаване на обществената информираност, изследвания на чувствителността към комбинации от химикали и насърчаване на участието на пострадалите от химически инциденти в обществото.

EARN притежава една от най-големите частни библиотеки с книги, описващи връзката между различни химически съединения и човешкото здраве. Една от основните цели на организацията е да осигури достъп до научна, медицинска и правна информация на професионалисти и експерти, работещи в сферата на здравеопазването и правото (адвокати и вещи лица), както и на обикновените граждани. С помощта на EARN Синди Дуеринг пише и публикува „Environmental Access Profiles” и излизащото на два месеца списание „Medical & Legal Briefs: A Referenced Compendium of Chemical Injury”.

CIIN/EARN се смята за една от водещите световни организации в тази сфера и работи със здравни специалисти и с правителствата на много държави. Програмата за околна среда на ООН и ЕС също признават важността на нейната дейност. През 1991г. Агенцията за тоскични съединения и Регистъра на заболяванията предоставят на CIIN финансова помощ за да информират обществото относно вредното влияние, което дори и малки количества химикали, оказват върху човешкото здраве.

През 1994г. CIIN/EARN създават управителен комитет към Националната коалиция на пострадалите при химични инциденти. През 1996г. организацията основава Фонд за изследване на влиянието на комбинации от химикали върху човешкото здраве, който финансира рецензирани изследвания на физиологичните причини за засилента чувствителност към химикали. След смъртта на Синди Дуеринг, фондът е преименуван на Фонд за изследване на влиянието на комбинации от химикали върху човешкото здраве Синди Дуеринг. CIIN/EARN е организация с идеална цел, която не получава държавно финансиране и работи основно благодарение на частни дарения.

Целта на Дуеринг е да подтикне обществото да преоцени влиянието на над 75 000 синтетични химикала, навлезли в ежедневнието ни, въпреки липсата на достатъчно информация за влиянието им върху нашето здраве. Много потребителски продукти са защитени от закони за търговската тайна и безопасността им на практика не се регулира. Излагането на влиянието на невротоксични съединения е една от десетте най-често срещани причини за трудови злополуки и заболявания в САЩ. Според Националната академия на науките замърсяването на въздуха в затворени помещения води до допълнителни разходи за здравеопазване в размер на 15 до 1000 милиарда долара годишно. А причиненото човешко страдание е неизмеримо.

През 1994г. Дуеринг получава наградата Resourceful Woman Leadership Award.

Синди Дуеринг почива през 1999г.

Posted in За Тялото | Tagged , , | Коментарите са изключени