Tag Archives: опазване


Михаел Суков – за опазването на естествените екосистеми

Михаел Суков (Германия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за одадеността му към опазването на естествените екосистеми и районите с изключително ценна природа за бъдещите поколения.”

Михаел Суков е роден през 1941г. и завършва биология в университета в Грейфсвалд през 1965г., а след това става научен асистент в същия университет. Той участва активно в различни инициативи за опазване на околната среда и е основател на организацията Флореншуц, която провежда конференция в Чехословакия през 1972г.

Заради подкрепата си към Пражката пролет, Суков напуска работата си в университета през 1969г., но продължава да работи по различни въпроси, свързани с опазване на околната среда, както в родината си, така и по света. Перестройката през 1989г. ракрива пред Суков нови възможности. Той е избран за заместник-министър и заедно с колегите си Канп, Фреуде и Джешке през последните месеци на ГДР създава система от шест биосферни резервата и пет национални парка. Оттогава четиримата работят усилено за опазването и разширяването на защитените територии. Усилията им са насочени най-вече в (не винаги успешната) борба срещу разрушителни проекти за индустриално развитие (примерно Балтийската крайморска магистрала, инфрструктура за масов туризъм на остров Рюген, разширяване на коритото на река Елба). През 1990г. Суков получава медал Лина-Хаенле за опазване на природата в Германия и е избран за вице-президент на организацията Naturschutzbund (NABU) Deutschland.

Следва един изключителен период, през който „Бандата на четиримата” пътува из целия бивш Съветски съюз, както и из някои други държави и съветва новите правителства относно управлението на земите и изграждането на биосферни резервати и национални паркове. В Грузия са изградени седем парка, обхващащи 1/3 от територията на страната. Една трета от територията на Монголия също е обявена за защитена зона. Четиримата участват в разработването на програми в Казахстан, Киргистан и Узбекистан, спомагат за обявяването на три обекта в Русия за Световно наследство и съдействат за основаването на природни резервати в Русия и Беларус. При всичките си проекти Суков и колегите му се стремят към активно участие на местното население и създаването на неправителствени организации, грижещи се за опазването на околната среда.

Връщайки се в университета в Грейфсвалд като професор, Суков разработва нов интегриран учебен план за преподаване на управление на земите и устойчиво развитие. На него се дължат и първите партньорства с университети от Киргистан и Казахстан. Университетът в Грейфсвалд съставя и нова амбициозна международна програма, „за да подготви еколозите, занимващи се с ландшафт, за предизвиактелствата на 21-ви век”.

Като член на експертния консултативен съвет към Държавната комисия за околната среда, Суков помага за разработването на реформа на политиките за управление на земите в Германия. Тази реформа би насърчила отговорните земеделски практики, би ограничила градските зони, би донесла икономическа и социална стабилност на селските региони и би пренасочила европейските субсидии към по природосъобразни дейности.

Суков и колегите му лобират за отговорно управление на земите и по родните си места – Мекленбург-Ворпомерн и Бранденбург. В североизточна Германия те са разработили една от най-устойчивите и съобразени с околната среда политики за управление на земите. Биосферните резервати Сприйвалд и най-вече Шорфхайде-Хорин са истински пример за развитие на биоземеделие, отговорно лесовъдство, екотуризъм, развлечения в близост до градовете и изграждане на „цъфтящи пейзажи” в бившата ГДР.

След оттеглянето си от университета през 2006г. Михаел Суков продължава да работи за опазването на околната среда чрез своята Фондация Михаел Суков. Той създава фондацията през 1999г. с парите от Наградата за цялостен житейски принос, която получава. Фондацията действа на национално и международно ниво и участва в развитието и защитата на национални паркове и биосферни резервати в страните от бившия Източен блок (Азърбайджан, Туркменистан, Узбекистан и Русия). В Германия дейността на фондацията е насочена главно към признаване и съхраняване на националните природни богатства на страната. Сред другите цели са опазване и развитие на влажните зони, насърчававане на защитата на околната среда чрез научни изследвания, образователни услуги и връзки с обществеността, както и задълбочаване на международното сътрудничество в сферата на екологията и опазването на околната среда. 

Цитат

„Задачата ни е да обмислим и планираме устойчивото управление на всички земи и морета, за да могат те да съхранят възможно най-много от световното генетично и екологично богатство и да издържат на натиска на следващия век, през който надявам се ще успеем да изградим един устойчив свят.”

Posted in За Природата | Tagged , , , | Коментарите са изключени