Tag Archives: поезия


Да бъде Божият Мир

 

Да бъде Божият Мир
- така се моля безспир.
Мир да бъде всеки ден,
вън в света и вътре в мен.

Мир в сърцето, Мир в ума,
Мир навън и Мир в дома,
Мир навсякъде край мен,
Мир от Бог благословен!

 

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Пчелице

Виж, пчелица полетя,
към цветчета и цветя.
- Колко ли медец събра,
ти, пчелице най-добра?

Виж, добре познава тя
най-прекрасните цветя.
- Колко цвята посети,
в този ден, пчелице, ти?

- От поля и от гори,
вкусен мед ни събери,
по дръвчета се труди,
много плод да се роди!

Posted in За Децата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Детски свят

О, детски свят,
незабравим,
добре познат
и най-любим,
о, детски свят,
с безброй мечти,
далеч назад
остана ти.

О, детски свят,
неповторим,
от мен възпят
и тъй любим,
ти жив си в мен
с безчет игри,
и всеки ден,
и днес дори.

 

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Пет пръста

Пет пръста на ръката,
те могат да броят,
пет пръста, брат до брата,
работят и строят.

Палецът е първи брат,
и здрав, и работлив,
има той добър захват
и почерк най-красив.

Показалец – втори брат,
пътя ни показва:
ще живеем в благодат,
щом реда се спазва.

Средният е трети брат,
от всички най-висок,
силен, снажен, с дълъг врат,
такъв създал го Бог.

Ето го, четвърти брат,
казват бил без име,
но добре ни е познат
и незаменим е.

Петият, най-малък брат,
нарича се кутре,
но макар и най-отзад,
той служи ни добре.

Пет пръста на ръката,
те пишат и творят,
пет пръста, брат до брата,
с добро ще ни дарят.

Posted in За Тялото | Tagged | Коментарите са изключени

Колко ли звездици греят

Колко ли звездици греят,
щом дошла е нощ навън,
колко птици чудно пеят,
щом са станали от сън?
Бог създаде ги безброй
и за всички мисли Той,
и за всички тях милее,
и във всички Той живее.

Колко ли пчели събират
от цветята вкусен мед,
колко мравки се не спират,
за да чистят те навред?
Бог създаде ги безброй
и за всички мисли Той,
и за всички тях милее,
и във всички Той живее.

Колко ли дечица сеят
по Земята любовта,
колко хора ли копнеят
за доброто по света?
Бог създаде ни безброй
и за всички мисли Той,
и за всички нас милее,
и във всички Той живее.

Вдъхновено от немската детска песен „Weißt du wieviel Sternlein stehen“

Posted in За Природата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Майка

Майка на син двугодишен
очаквала второ дете,
шепнел и Богът Всевишен
поети добри да чете.

Бил е леден януари,
нощ е била мразовита,
утрото да изпревари
бързала душа честита.

Точно на число девето,
да се помни тази дата,
появило се детето
и зарадвало родата.

Майката е майка моя,
и родила мен самия,
с мисия дошъл съм своя
в мен поета да развия.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Баща

От баща си се научих
да съм спокоен аз и тих
и доброто, що получих,
живее в мен и в моя стих.

От баща си се научих
прекрасни книги да чета,
знания от тях получих
за най-доброто по света.

От баща си се научих
красиво да играя шах,
ценен опит аз получих
и много мъдрост тъй събрах.

От баща си се научих
при нужда билки да варя,
чуден дар от тях получих
и здравето ще подобря.

От баща си се научих
да засаждам и да сея,
от Земята дар получих -
всеки плод е дар от нея.

От баща си се научих
на всичките добри неща,
а от Бога дар получих -
и аз да съм добър баща.

Posted in За Ежедневието | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Дядо Константине

Цитат от Библията: Има различни дарби, ала Духът е един и същ (I. Кор. 12:4)

Сам Божият Дух надари те
да пееш, пишеш и рисуваш,
големи дарби са и трите
и вечно с тях ще съществуваш.

Щом пееше песен прекрасна,
в сърцата събуждаше чувства,
и дарбата своя надрасна,
владеейки много изкуства.

Перото ти правда да пише,
но без да търси признание,
туй дадено беше ти свише
и беше твое призвание.

Рисуваше ти – като живи -
лицата безброй от народа,
в живота нещата красиви
и чистата наша природа.

Сам Божият Дух надари те
да рисуваш, пишеш и пееш,
големи дарби са и трите
и с тях в сърцата ни живееш.

И дарби най-различни има,
но Святий Дух на Бог Един е,
дари те Той като за трима,
мой мили дядо Константине.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Дойдоха сурвакари

Дойдоха сурвакари
да ни благословят,
и хора млади, стари,
с добро да поздравят.

Дойдоха сурвакари
да ни попеят пак,
започва януари
и с песен, и със сняг.

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Слава Тебе, Боже

Слава Тебе, Боже,
Ти си най-велик,
зная, всичко можеш,
с мен си всеки миг.

Слава Тебе, Боже,
всички ще сдобриш,
и въпрос най-сложен
мъдро ще решиш.

Слава Тебе, Боже,
ще Те славя аз,
Любовта си вложил
Ти във всички нас.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени