Tag Archives: чувства


Приятелките ми Вяра и Воля

Приятел в нужда се познава

Имам прекрасно семейство и много страхотни приятели, но най-много си обичам приятелките Вяра и Воля. Те винаги и за всичко ми помагат. Това са двете ми най-стари приятелки, още от ранното ми детство. Заедно с тях съм направил първите си крачки, с тях съм проговорил, с тях съм започнал да чета, на тяхната подкрепа дължа всичките си успехи и щастието си. Те са от тези приятели, които имам чувството, че винаги съм ги познавал, колкото и далече да са били от мен. Но те винаги са близо до мен. Случвало се е да се разделяме от време на време, но без тях никога не съм се чувствал добре и не мога да седя дълго отделен от тях. Дори със семейството ми и най-добрите ми други приятели раздялата и връзката от разстояние е по-лесна.

Без Вяра и Воля съм за никъде. Когато правя нещо заедно с Вяра, тя ми дава толкова много сила и увереност, че имам чувството, че мога и планина да повдигна. Но най-важното е, че Вяра винаги идва при мен точно когато имам най-много нужда от нея. Имам силна духовна връзка с нея. Когато я повикам с душата си, тя винаги идва да ми помага. Вяра е способна винаги и за всичко да ми помогне, но понякога изчезва и не мога да я намеря. Моля и се да дойде, но не идва, запиляна нанякъде.

И тогава се обръщам към Воля. Воля винаги знае къде е Вяра и винаги ми я довежда. С Воля имаме по-различна връзка, отколкото с Вяра. С Воля връзката е по-скрита, не сме чак толкова често заедно, но пък Воля е винаги в правилния миг на правилното място, за да ми помогне. И винаги успява да намери Вяра, когато тя се запилее някъде. Когато съм изпаднал в тежък миг, винаги се обръщам първо към Вяра, ама я дойде да ми помогне, я не. А пък Воля винаги идва. Само че човек трябва да знае как да я извика. Малко е странна тази моя приятелка Воля – може да и се молиш колкото си искаш, ама няма да дойде. Идва само като действам. Когато тялото ми е дейно. Когато спортувам или като се трудя физически. Когато съм болен или отчаян, винаги започвам да спортувам, за да може Воля да дойде при мен. И тя веднага идва. И колкото повече спортувам и работя с тялото си, толкова повече Воля ми помага и толкова по-дълго остава с мен. И тогава, когато се чувствам добре, че Воля е отново до мен и ми помага, се появява и Вяра.

Чудни са тези две мои приятелки Вяра и Воля. Много ми се иска да се сприятелите и Вие с тях. Но пък много от Вас сигурно вече ги познават. Те, Вяра и Воля, са много общителни и с всеки се сприятеляват, стига човек да има желанието да ги познава. Пожелавам Ви не само да се запознаете с тях, но и да са колкото се може повече с Вас!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Ненасилствена комуникация

Мирослава Делчева  е част от екип специалисти, занимаващи се с обучение на деца по метода на ненасилствената комуникация (ННК). Обучението цели още от ранна детска възраст да изгради в децата умения за общуване, преодоляване на конфликти, осъществяване на взаимосвързаност с околните. Какво представлява ненасилствената комуникация и как тя може да направи отношенията ни с хората около нас по-добри, разказва Мира:

За първи път се запознах с метода за общуване Ненасилствена комуникация /ННК/ преди близо две години на семинара, посветен на тази тема – „ Светът през очите на жирафа”. Бързам да обясня от къде се взеха тези жирафи.

Жирафът е символ на ННК или на общуването от сърце, символ на общуването, в което се отдава значение на човешките емоции и потребности. Защото, каквото и да се случва в живота ни, този метод ни учи да се вглеждаме в чувствата си в момента, в който те се появят и да търсим потребностите ни, които са коренът на емоциите.

Това означава, че външните обстоятелства са стимул за нас, но коренът на емоционалното ни състояние лежи в нашите ценности, в значимите за нас неща.

Ако разглеждаме ситуациите в живота по този начин, поемаме отговорност за собствените ни емоции и спираме да обвиняваме другите.

На практика, когато има силни чувства, много често има и обвинителни мисли към хората, които са замесени, към ситуацията, към себе си. Има различни техники за справяне с тези мисли. Когато говорим за ННК, се фокусираме върху емоциите, които изпитваме и свързаните с тях наши потребности. Осъзнаването на важните за нас неща, сваля напрежението и ни помага да излекуваме трудни ситуации и взаимоотношения.

Емоциите са като вълни, които носят своето послание и след като го доставят, отшумяват. След две години мога да кажа, че се уча да се вглеждам в себе си, и да откривам тези послания. Те могат да бъдат като скрити перли, страдаме докато станем готови да ги видим и в един момент се превръщат в истински съкровища.

Определено мога да кажа, че ННК е като перла за мен, нещо, което стана част от мен, от пътя ми и от значимите ценности. Така се родиха и заниманията за деца, от желанието да се предадат тези ценности на децата и още от рано да се стимулира у тях осъзнатостта за човешките емоции и потребности, които в крайна сметка са в основата на истинските взаимоотношения и на градивната комуникация като цяло.

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Безусловната любов

Какво означава да обичаш?
Любовта има много различни форми, но нещата винаги се свеждат до едно и също – да обичаш истински означава да обичаш безусловно. Безусловната любов означава, че щом обичаш, значи автоматично изпитваш и показваш уважение към дадено човешко същество. „Аз ще те обичам повече, ако…“ не може да бъде искрена любов, защото когато обичаш приемаш отсрещната страна с всичките и´ положителни и отрицателни качества, тъй като никой не е безгрешен или идеален.

Аз бих желала да дам съвет как е по лесно да приемеш човека до себе си такъв,  какъвто е и без да го осъждаш. Ами просто се опитай да се поставиш на неговото място. Опитай да разбереш защо той се е превърнал в тази личност. Какво ли го е накарало да процедира по даден начин? Дали не е имал неблагоприятни условия в живота си? Дали не е възпитан от родители, които са нямали достатъчно светлина по определени въпроси? Дали не е бил жертва на други жертви? Никой не се ражда просто зъл, или горчив, или заядлив, или егоистичен. Но всеки е имал преживявания в ранното си детство или в по-нататъшното си развитие, които са спомогнали за дадена трансформация или деформация.

Като знаеш това, когато си способен да анализираш безпристрастно, то тогава по-лесно приемеш човека с всичките му качества. Това означава да бъдеш търпелив към него, да бъдеш състрадателен към него и да се опиташ да му подадеш ръка, ако смяташ, че той има тази нужда. Такъв жест се прави само чрез безусловната любов към всичко, що диша и шава. Но не бъди настъпателен и не налагай мнението си на всяка цена. Бъди добър психолог! Ако човекът до теб отхвърля подадената от теб ръка, трябва да уважиш свободната му воля, защото никому не можеш да направиш добро чрез насилие.

Бог ни е дал свободната воля и ние трябва да се стремим да я уважаваме. Бог ни е дарил чувството любов и нека тя да бъде истинска и безусловна.

More Galleries | Коментарите са изключени