Category Archives: За Децата


Забраненото образование

Един много точен филм на испански за образованието (субтитри на български). Показва смело неща, които често остават недоизказани. От него струи истината и желанието най-после да се случи промяната. От нас зависи дали тя наистина ще се случи!

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Ученето на бъдещето

Това е статия от Маргрет Разфелд за списание Оя – мисли различно, живей различно. В нея става дума за евангелисткото училище Берлин-център и неговите инновативни методи.

Средата на бъдещето учене е среда на нарастваща взаимосвързаност, но и на опасности и несигурност. Образованието за подбуждане на конкуренцията вече не е валидно в такава среда. Най-важни са чувството за общото и отговорността.

Обучението се нуждае от здрави връзки на доверие. Доверие, окуражаване и уважение са в основата на учебната култура, в която възможностите на децата се развиват най-пълно. Децата се нуждаят от събеседници, подпомагащи ги и предизвикващи ги придружители, които вярват във възможностите им.

В основата на ученето са въодушевлението и смислеността. А иммено тях сме започнали да позабравяме в нашето общество, в което хората просто трябва да функционират и биват дресирани от рано.

Ние сме взаимосвързани и основния опит, необходим за изграждане на чувство за общото се добива на място, в работата с хора и обстоятелства. Освен семейството, за децата основни места са училището и общината. Всяка една от тези три среди трябва да поеме пълна отговорност за развитието на децата.

Живеем във време, в което обществото се развива от ресурсно-потребителско в личностно-себеосъществяващо се. Затова и ни трябва една пълна смяна на парадигмата в образованието, а не просто реформи на сегашната такава.

Психологът Йоахим Бауер казва, че в основата на всяка човешка мотивация е даването и получаване на признание, уважение и внимание. Точно на тези основи се гради и евангелисткото училище Берлин-център. Всеки ученик има собствен тютор, с когото се среща редовно. Всеки ден има часове на класа, в които заедно се вземат всички решения. Но всеки запазва винаги собствената си свобода за действия. Всеки има значение, всеки е важен. Всяка седмица има общо училищно събрание, на което се казва кой от какво постигнато е доволен. Всички се окуражават взаимно и получават одобрение от общността.

Учениците първо търсят помощ един от друг и едва след това от учителите. Часовете се провеждат в смесени възрастови групи с най-голяма възможна разлика във възрастта от три години.

Най-важният предмет е отговорност. Всеки един ученик е длъжен да избере в каква обществено полезна насока ще се ангажира в продължение на две години. Другият важен предмет е предизвикателство. В учениците трябва да се справят с едно самостоятелно или в група избрано предизвикателство в продължение на три седмици извън Берлин. Учениците разполагат за това време само с 150 евро.

Да се научим да действаме и да поемаме отговорност за себе си, за другите и за общото цяло – това е задачата на училищата на бъдещето.

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Едно видео за образованието на сърцето

Този японски учител дава пример за истинност и свобода в образованието, което води до здраве и щастие!

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

3096 дена

Наташа Кампуш е едва 10 годишна, когато бива отвлечена от улицата. Любопитното в случая е, че това се случва само малко след като тя си е извоювала свободата да ходи сама на училище. Това тя прави, въпреки че я е много страх и дори точно за това – за да преодолее страховете си.

Един ден, докато върви към училище вижда малък бус паркиран до тротоара, а на него – непознат мъж. Наташа веднага си помисля, че може да бъде отвлечена, но въпреки това, за да докаже смелостта си, не преминава на тротоара от другата страна на улицата. Приближавайки се, тя не се страхува. Дори напротив – гледа мъжа и вижда в неговата психика страха и слабостта му, необходимостта му от защита и ориентация. Наташа изпитва в този миг не само смелост, но и съчувствие. И двете са чувства, които рядко се развиват толкова рано в децата.

И тогава се случва очакваното – мъжът наистина я отвлича и я затваря в мазе, където я подлага на най-различни изпитания и мъчения. Още от самото начало Наташа, сякаш предчувствала необходимостта да премине точно през това, не се притеснява, ами подхожда спрямо ситуацията си прагматично. По този начин тя защитава собственото си вътрешно Аз, в което развива съпротивителните си сили и издържливост.

Минават години на затвор, но Наташа не изпитва омраза, а развива волята си и способността си да прощава. Опитва се винаги да вижда в заточителя си човека и изначалното негово добро, което се е превърнало с времето в зло. Тя в нито един миг не го извинява или оправдава, но му прощава.

Наташа успява да избяга едва след 3096 дена, навършила вече 18 години. Това е и нещото, което през цялото време си обещава – най-късно на 18 да успее да извоюва отново свободата си.

Наташа ясно ни показва чрез житейския си път и в книгата си „3096 дни“ как доброто може да победи с качествата си злото. Доброто винаги е по-силно от злото, когато никога не го загърбваме и не се отказваме, независимо какво се случва. Силата на светлината не позволява на тъмнината да се доближи. Наташа постепенно е развивала в себе си силата на собствената си светлина и успява да надвие тъмнината.

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Основи на педагогиката на Френе

Педагогиката на Френе (Frenet) също ни дава някои много любопитни идеи, които можем да втъчем в образованието на бъдещето:
- учениците правят наблюдения сред природата и населените места. от тях се създава текст, който се печата заедно с други текстове в училищния вестник. Така впечатленията се запечатват и превръщат в знание
- метод на „живо“ учене от живота и сред живота. Така се запазва живостта на учениците
- всички ученици записват впечатленията си. От тях се създава вестник. От вестника се създава книга – Книгата на Живота. Така всяко дете се превръща в Творец и допринася със собствените си възможности за общото благо. Това води до незабравяне на мисията на децата
- децата се научават „от само себе си“ да четат и пишат
- най-голямата грешка на стандартното образование са часовете с фронтално преподаване и домашните
- училището всъщност се превръща в ателие и занаятчийница
- учене чрез действие и правене
- учене чрез проба и грешка
- простота
- единство между тяло и душа
- органична връзка между индивида и околната среда

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Някои важни аспекти на Монтесори педагогиката

Мария Монтесори очевидно интуитивно и благодарение на дългогодишния си опит е разбрала добре какви са някои от основните детски потребности. Лично според мен при нея обаче липсва тази пълното, която я има при валдорф педагогиката на Щайнер и десугестопедията на Лозанов. Тук ще изброя някои неща от работата на Монтесори, които лично аз намирам за много ценни и които могат да се прилагат и в други училища:
- младежите ръководят самостоятелно ферма (учат се на устойчиво земеделие и производство), магазин (учат за икономическите взаимовръзки) и ресторант (учат какво значи да служиш на другите). Трите взети заедно ги учат на икономическа независимост и братство
- свободно движение в училище
- занимания доколкото е възможно навън
- още от началното училище децата работят не само с подготвени материали, но и навън, в света, сред сегашната действителност на обществото
- здравословно хранене, чист въздух и медитации в училище
- на децата се дава възможността да намерят и следват собствения си ритъм
- децата изживяват смяната на свобода и обвързаност
- децата биват окуражавани на следват собствения си път
- практически занимания и опознаване на света в неговата цялост
- учителите се отнасят със смирение и търпение спрямо детето
- редуват се физическа и мисловен/Духовен труд
- границата на свободата на детето е общественото благо, тоест детето се учи как да бъде свободно без да ограничава свободата на другите
- всичко трябва да е с мярка
- деца от различни възрасти работят заедно – от 3 до 6, от 7 до 9, от 10 до 12. Разликата не трябва да е повече от три години
- създава се социална среда за децата
- създава се една подготвена за децата среда, която им помага да се ориентират и да развият моралните си черти. Така децата се учат да различават между добро и зло. (Тук мога да добавя, че вече видях какво означава в едно училище да цари хаос – в такива училища децата наистина не могат да се ориентират достатъчно добре, някак си се „губят“ и различават много трудно между добро и зло)
- съпреживяване на хармонията в природата, в която всичко се вписва в една хармонична цялост и цялото зависи от всяка една част, както и всяка една част от цялото
- възпитанието се разпространява и разширява от един център – космическия план на сътворението
- децата се учат на самоконтрол и самоуправление
- всички различни аспекти на знанието за света и космоса присъстват в педагогиката
- основното чувство в новите поколения е любопитството, любовта и вниманието спрямо цялото човечество
- чувствата на Любов и благодарност трябва да са интегрирани във всяка една образователна стъпка
- педагозите виждат Бога във всяко едно дете
- когато човек открива законите на развитието на детето, то той открива Духа и Мъдростта на Бог, която действа в детето
- обективните необходимости на детето са нещо, което сам Бог ни подтиква да задоволим
- истинския педагогически Дух е осъщюествяването на Божествената Мъдрост чрез педагога
- истинското внимание към детето означава признаване на идеал, който Бог осъществява чрез него

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Преподаване на икономика и предприемачество в училищата

Икономиката е големият отсъстващ в училищата. Защо? Защото целта на училищата от зората на индустриалната епоха до сега е да произвеждат работници-роби, а не мислещи и икономически и предприемачески интелигентни хора. Реално по този начин се пречи всячески на развитието на отделните индивиди и на обществото. Това далеч не е толкова ново. Още от египетската културна епоха, а и от преди това жреците и посветените строго са пазели своите тайни и не са ги правили достояние на всички хора. С развитието на човечеството отвореността се повишава и все повече хора имат достъп по все повече знания, умения и възможностти. Въпреки това затвореността си остава и единици получават истинските знания и умения, за да бъдат предприемачи и да разбират икономиката. За съжаление в днешно време тези хора използват възможностите си предимно за лична облага.

Сега расте едно много независимо, отворено, свободолюбиво и в същото време отговорно поколение. На него трябва да му се даде възможността да получи това, което ние не сме получили като знание, умения и възможности. Реално погледнато, ние сме излезли с напълно промити мозъци от училище и не сме познавали нито теорията, нито практиката на предприемачеството и икономиката, както добрите, така и лошите примери за нас са били „тъмна Индия“. Лично на мен ми трябваха много години, за да мога да усвоя теорията както на добрите практики за създаване на обществено благо, така и на лошите практики за личностно облагодетелстване на гърба на другите. В практиката може да се кажа, че тепърва правя първите си стъпки, което е повече от жалко за човек на моята възраст. Не че няма да се справя с това предизвикателство, както съм се справил и с много други, но е просто е безкрайно унищожаване на творчески потенциал да се започва толкова късно с предприемаческа и свободна и братска икономическа дейсност. А това е нещо, което децата всъщност притежават и им е било отнето.

В днешно време наглед има доста възможности за развитие в тази насока – на младежите, студентите и други групи от млади хора им се предлагат безчет стипендии, помощи и какви ли не труди възможности да получат опит, средства, образование, помощ и т.н. в тези сфери. Истината обаче е, че тези възможности са привидно полезни, защото те не постигат нищо друго освен да поставят младите хора в различни по вид зависимости. Те подмолно оплитат младите хора в мрежите си и блокират личната им свобода и отговорност. Лично аз съм повече от доволен, че винаги съм напредвал, както личностно, така и финансово-икономически и предприемачески чрез собствените си свободни сили, а не с чужда насочена и манипулативна помощ. Никога не съм получавал никакви стипендии, помощи или т.н. Истинското образование е образование към свобода и личностно разгръщане и именно за такова едно преподаване на икономика и предприемачество в училищата ще пиша.

Ако започнем сериозна работа с учениците от гимназията, то ще запазим детските импулси и в същото време ще дадем в ранна младежка възраст необходимите знания, умения, въодушевления и възможности. Важно е учениците да се не подвеждат и да им се представя чистата истина. В същото време трябва да има достатъчно пространство за лични мнения, собствен опит и независимо личностно развитие. Учителят има за цел да покаже възможно най-богат спектър от различни аспекти на истината.

Лично аз съм привърженик на изключително практичния и бърз поглед върху настоящата икономическа система. С учениците първо правим наблюдения и търсим да разберем как действат нещата днес. Обикновенно само след няколко минути стигаме до основните парадигми на съвременната икономическа система – разтежът като стремеж сам по себе си. Също така учениците в 11-12 клас много бързо откриват как се постига този растеж. Тук основните думи са конкуренция и потребление. Това вече е и достатъчно за начало на същинската дейност на учителя. Тя се състои на първо време в ясното показване на развитието на икономика през вековете. Особено ценни за учителите намирам в това отношение трудовете на Даниел Куин и най-вече неговата книга Ишмаел. Той разглежда самото зараждане на днешната капиталистическа парадигма на растежа в икономическия живот в епохата на усядане на хората и началото на земеделската дейност.

Обикновено самите ученици първо споменават зората на индустриалната епоха като ключов момент и това си е така. За доброто разбиране на икономическите процеси обаче е много важно да се погледне по-назад в историята. Именно тази възможност дават трудовете на Куин и на други изследователи. Важно е в случая изследванията да не са съсредоточени само върху икономиката, а върху цялостния културен живот на обществото. Това дава възможност за поставяне под въпрос и на далеч по-важни днешни парадигми и помага много за свободното развитие на учениците. Те на възраст над 16 години са вече способни да мислят съзнателно и да разглеждат различните парадигми. Така например силно се впечатляват от двоична, дванадесетичната, шестдесетичната и други бройни системи, различни от възприетата десетична, която, както самите ученици установяват далеч не е най-добрата, а освен това и далеч не е най-лесната за употреба. Ще си позволя да посоча за пример парадигмите за сексуалността и Любовта в обществото ни (лично аз съм достатъчно смел да разглеждам в 12-13 клас дори книгата Секс 3.0 и парадигмата за полиамория). Също и за религиите и Духовността (не, категорично не препоръчвам Цайтгаист ;) ). Важно е децата да видят различни възможности и реалности, различни аспекти на Истината, за да могат да се развиват свободно и не само под опекате на една единствена догма. Така например квантовата механика, теориите на торсионните полета и много Духовни учения ясно ни показва, че ние сме Творци, които сами създаваме собствената си реалност. Живеейки само в теснотите на текущите догми, ни извършваме голямо Духовно и личностно падение. Едно образование само според тези догми е много вредно за децата. Важно е младежите да познават догмите, но още по-важно е да се освободят от тях. Тук е време да спомена и парадигмите на технократичното и медийно общество, които също имат алтернативи. Те също трябва да бъдат ясно показани.

Връщам се конкретно на преподаването на икономика. След разглеждането на процесите от древността, идва ред и на по-скорошните такива, най-вече тези след втората световна война. Историята на нещата ни разказва например как се заражда потребителското общество.

Сравнително бързо младежите започват да питат за парите, лихвите, за банките, за дълговете, за инвлацията, за борсата и т.н. Що се отнася до парите препоръчвам на учителите филмчето Парите като дълг. Съществуват и други добри книги, филми и учебни пособия, но стремежът ми сега е да дам основните насоки, а не да задълбочавам и да давам точни указания. Всеки един учител трябва да поеме сам отговорността да преподава нещата според най-доброто, което може да създаде и даде от себе си. И този процес трябва да се случва свободно и от личен стремеж и устрем към Истина и недогматичност. За много полезни аз намирам и Лихвата – Рак на Обществото на семейство Кенеди. Съвременното мюсюлманско банкиране, както и новите устойчиви банки и алтернативни валути също може да бъдат разгледани. Що се отнася до борсите е важно да се разбере как се съчетават съвременната икономическа, парична и технократична парадигми. Там процесите са по-сложни за разбиране и изискват предварителна подготовка по обща икономика, пари, информатика, медии и нови технологии, бюрократично управление на света, например чрез сравнително разглеждане на моделите на ЕС, Сащ и Швейцария.

Лично аз не бързам с конкретната тема пари, лихви, банки и т.н. Също така и не бързам да представям търговската парадигма за търсенето и предлагането, която Щайнер толкова красиво математически разобличава като едностранчиво обслужваща търговците.

Предпочитам първо да разгледам подробно растежа и неговите алтернативи. Още повече, че на тази възраст учениците вече за запознати с естествения природен логаритмичен растеж спрямо златното сечение (препоръчвам за припомняне на учениците краткото видео Природа чрез числа) от уроците по математика, изкуство и природни науки. В същото време по математика и информатика вече е работено с експоненциалната фукция. Лично аз на тази възраст вече съм запознал учениците в часовете по математика и с Духовните основи на логаритъма. Сега е важно да се покаже и приложението на тези точни науки в съвременния икономически живот. Тук съветвам всеки един учител да се запознае лично, а после и учениците с неповторимо добрата и единствена по рода си и дълбочината си лекция на Проф. Др. Алберт Бартлет от Университета на Колорадо в технологичния град Боулдър относно същността на експоненциалната фукция, която е в основата на икономическия ни растеж. Не случайно видеото се казва Най-важното видео, което някога сте гледали. Междудругото, то може да се използва и за да покажа една добра академична университетска лекция и да подготви учениците за бъдещото продължаване на образованието им във висши учебни заведения.

След като вече знаем що е то растеж, как се случва и докъде води, то е важно да покажем и възможни алтернативи. Тук особено значение имат вече познатите Ви от страницата на ОМ Синя Икономика на Паули и Как да променим света на Дейвид Борнщейн. Към средата-края на 11 клас и двете четива вече могат да са минати в часовете по английски. Второто отговаря точно на социалните търсения и нивото на анслийския на младежите в тази възраст, а първото е пример за сериозна научно-икономическа литература, която не само показва нова парадигма, но и ясно демонстрира нивото на академичен и научно-популярен английски, с който учениците вече трябва да могат да се справят.

И тук приключвам на първо време с теорията, която съм представил много бързо и много практически насочено. Време е за ученически предприемачества в Духа на Сината Икономика, устойчивото развитие и социалното предприемачество. За допълнително средство за въодушевление служи Наградата за Цялостен Житейски Принос, която показва как и най-смелите мечти и нови импулси в обществото се превръщат в реалност.

В процеса на тези предприемачества се припомнят и прилагат на практика много различни знания, например тези по счетоводство от шести клас, а и се въвеждат младите в организационната, групова и работна динамика, процеси и възможни структури. Правовия и икономически живот започва да се живее. Важно е да се спомене, че до 10 клас включително учениците вече са добре запознати с всички аспекти на технологичното ни и медийно общество, познават концепциите на социалните мрежи и интернет гиганти, на патентите и криейтив комънс, запознати са с различни възможни организации и продукти като Windows, Apple и Ubuntu и ги използват съзнателно.

Едва след постигането на определено практическо ниво, е добре да се започне с теоретичното подробно разглеждане на споменатите и изоставени на първо време теми. Математическите им знания също са на необходимото ниво, тоест основните знания по аритметика, статистика, комбинаторика и теория на вероятностите вече ги има. Концепциите на казината, лотариите и хазартия бизнес са вече познати и могат да се сравняват с тези на банките.

Засега ще се огранича дотолкова с описанието на концепцията за преподаване на икономика и предприемачество. От тук насетне всеки един учител трябва да послуша собствената си интуиция.

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Предприемачество, Творчество и ученически фирми

Един от най-големите грехове на съвременното образование е, че ограничава свободата, потъпква Творческите сили, унищожава мечтите и не създава независими, отговорни и уверени в собствените си сили предприемачи и Творци. Това е доста жестоко предвид, че в училищната система са най-творчески и предприемачески настроените хора от обществото ни – младежите между 14 и 21. В същото време това са и хората, които са способни да обичат най-силно, имат мечти и големи визии за живота и силни морални устои.

Според мен всяко едно училище и всяка една общност са длъжни да осигурят най-добрите възможни предпоставки за предприемачество и творчество в тази възраст. И сега може би се питате какво биха могли да предприемат самите ученици? Ето някои идеи от ученици и от вече действащи ученически фирми, разделени по категории:

1. Сграда и материална база:
- събиране на дъждовна вода
- регулиране на отоплението и осветлението
- добив на вятърна, водна и слънчева енергия, евентуално геотермална, кинетична и други
- рециклиращи тоалетни и пълно използване на всички отпадъци, които се превръщат в ресурси за други процеси и се продават
- чистене
- готвене, ресторант, кафе
- хотел вечерно време
- място за срещи, събирания, семинари, конференции, концерти и т.н., особено през почивните дни
- библиотека, читалище, книжарница, сграда за музика и изкуство
- място за спорт и фитнес
- градина и производство на храна

2. Производство
- различни произведения на изкуството
- книги
- занаятчийски произведения
- храни

3. Обучение
- децата са по-добри и имат повече знания в редица области, не само в новите технологии и медии

4. Услуги
- копишоп
- издателство
- фабрика за идеи
- почистване на коли и колела
- обучение в занаяти и нови технологии и медии
- пазаруване в помощ на стари хора и инвалиди
- създаване на уеб страници
- обработка на снимки и фото
- градинарски и земеделски услуги
- уроци по изкуство и музика
- организация на детски рождени дни и купони
- дигитализиране на плочи, касети и т.н
- пазарни проучвания
- театрални представления
- туристически разходки
- четене за и гледане на деца и възрастни хора, помощ в домакинството
- използване на ново, рециклиране и т.н.

5. Дейности извън училище
- социални услуги
- садене на дървета

Има и доста идеи, свързани с чисто търговка дейност, които, разбира се, тук няма да представям, защото в цялостта си не носят добавена стойност.

Този списък може да бъде силно разширен. В Германия ученическите фирми са на мода и има не малко възможности за помощ, взаимопомощ, финансиране и т.н. Повечето от тях са обаче правителствени, общински и т.н. и не водят до кой знае какви резултати. Доста други пък са само със стремеж реклама, маркетинг, ПР или налагане на поредния модел на мислене. Някои пък са го обърнали на чиста печалба за себе си. Особено неприятно впечатление правят редица предложения за ученици „да се запознаят с икономиката и предприемачеството“. Зад тях най-често се крият корпоративни, лични и други интереси, които мсилно манипулират учениците, а и не им дават никакво знание и не им носят ползи. Всичко това си е чиста доза експлоатация на детски труд и мечти! Сигурно и затова в крайна сметка, въпреки модата, ученическите фирми си остават една безкрайна рядкост, кадърно действащите пък трябва да се търсят като игла в купа сено. Търсенето обаче си заслужава. Особено вдъхновяващи са инициативи като Методос, които имат за основна цел взаимопомощ и полза за обществото, а не печалба. Радостно е, че учениците все повече създават не само фирми за парична печалба, а и кооперации, неправителствени организации, фондации и т.н. Хубавото е, че отново има добри хора, които са се усетили накъде духа вятъра и са създали една страница за устойчиви ученически фирми. Това е и единствената, която ще посоча за референция тук. От нея можете да намерите и връзка и примери за ученически кооперации.

Когато в училище се прави нещо, то винаги е по-важно не точно какво се прави, а как се прави. Качеството е на първо място. Затова и по темата предприемачество е важно отрано да се покаже на учениците какво означава истинско предприемачество, създаване на добавена и нова стойност, постигане на ситуации, които са печеливши за всички. Простото показване на разбойническия тип капитализъм или на комунистически „социални структури“ няма да доведе до нищо добро за учениците. Предприемачеството е едно висше изкуство на създаване на блага за Земята, хората, обществото и т.н., което води както до материални, така и до нематериални печалби и развитие. Устойчиви и социални предприемачески примери за учениците могат да се вземат от трудовете на Дейвид Борнщейн, Гюнтер Паули, инициативата на Босия пътеводител, Наградата за цялостен житейски принос и т.н. Това са и особено добри четива за социално, обществено и езиково образование, които са много подходящи за 11 и 12 клас.

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Учебните предмети

Лично аз съм убеден, че в училища след време ще се преподава един единствен предмет – Любовта, която включва цялата интегрирана наука за живота. Обаче все още не сме стигнали толкова далеч и е хубаво да разгледаме какви са стъпките по пътя дотам. Предходната стъпка ще е създаването на учебна програма, която включва само три предмета (блока) всеки ден – за сърцето (ритмична част, включваща изкуствата), за ума (научната и езикова част) и за волята (спорт, движение, занаяти).

Докато стигнем обаче до там все още ще има нужда от различни предмети. Затова и първата крачка би било разумното, чувствено, волево, съзнателно и интуитивно съчетаване на всички предмети, както и наблягане на взаимовръзките между тях. Особено значение ще имат и новите интегрирани практически предмети. Тази статия има за стремеж да изброи накратко точно тези предмети:
- изкуства (изобразително, графика, пластика, фото, графити, модерно, акварел, гипс, градско и т.н. и т.н.)
- науки (математика, физика, химия, география, биология, астрономия, физика на вярата, интуиция, математика на сърцето, наука за Духа и душата и т.н. и т.н.)
- лингвистика езици – майчин и поне още два, включително езика на тялото
- литература, поезия, публицистика, писане
- рецитиране, говорене, презентация, реторика, слушане, възприемане, общуване
- сътрудничество, съвместна работа
- музика, пеене, хор, свирене, музиката на живота и света
- здраверазвитие, хранене, медицина, анатомия, първа помощ, дишане, готвене, пиене и т.н.
- обществени, културни, социални, икономически, политически, педагогически, семейни и други предмети
- спорт, движение, бягане, ходене, равновесие, танц, театър, паневритмия
- наука за образите, мечтите, създаването и Творчеството
- природа, екология, екосистеми, биоразнообразие, органично и деметър земеделие, пермакултури, сеене, чакане и жънене, метеорология, океанология, наука за почвите, минералите, растенията и животните
- Любов, сексуален и полов живот, хармония, единство на тяло, душа и Дух
- предприемачество, бизнес администрация, работа с хора, управление (на време, ресурси, бюджет), организация, наука за работата, право, закони, икономически живот и т.н.
- молитва, медитация, съсредоточаване, интуиция, живот от сърцето
- занаяти и работа с ръцете
- технологии, медии, нови професии
- игра и забавление
- Духовност, религиозни заблуди, човечност, морал, етика, философия, мъдрост, психология, личностно развитие, учение за ученето

Освен това има и някои важни практически теми, които се припокриват с много от гореизброените и трябва да се изучават в цялост:
- време
- пространство
- ритъм
- форма
- образ
- качество
- количество
- мярка
- тежест
- енергия
- материя
- цвят
- вода
- въздух
- Дух
- взаимосвързаност, единство и неделимост
- цяло и част
- идея
- мисъл
- противоположности и тяхното единство
- съдържание
- съществуване
- движение
- развитие
- действителност
- съдържание
- анализ и синтез
- еволюция и инволюция
- планетата Земя
- Вселената
- Природата
- Човечеството
- индивидуалност и общност
- творчество и създаване
- щастие и радост
- мечти и мисия
- истина
- свобода
- мъдрост
- правда и добродетел, честност и искреност
- и най-вече … Любов, съчувствие, емпатия!

Posted in За Децата | Коментарите са изключени

Училища за родители

В днешно време се налага на децата задължително да посещават училище и никой не ги пита дали искат или не. Това е силно несправедливо и ограничава ествествената им свобода. Освен това едно такова насилствено налагане подсъзнателно внушава на децата, че те самите не са способни да вземат правилното за себе си решение, че още са непълноценни хора и че не заслужават доверие. Това е двойно жестоко, защото е лош пример за липса на доверие и вяра в поемането на отговорност от една страна и невярно от друга. Децата са доказали, че са най-положителните, любвеобвийни, доверчиви и способни да оправдаят доверието ни същества на планетата!

В този ред на мисли, вместо да налагаме на децата да ходят на училище, то трябва да се замислим дали да не обърнем процеса или поне да го „уравновесим“. Тоест, да въведем задължително училище за родители. Най-добре е то да продължи 18 години – от раждането до навършването на детето на 18 години. Освен това учители трябва да са самите деца. Още по-добре би било да въведем задължително училище за родители още преди зачеването на нови деца. Накрая, разбира се, трябва да има сериозни изпити, които биват издържани от не повече от 10% от населението и който пропадне на тях, няма да има право да има деца. Звучи Ви вече окончателно абсурдно, нали? Нормално, защото наистина е пълно безумие! Но е далеч по-малко безумие от това, на което подлагаме днес децата дори и в най-добрите училища! Хора, замислете си!

Ако не съм достатъчно ясен, то Ви препоръчвам да посетите една особено интересна зоологическа градина в Канада – там животните се разхождат свободно, а хората биват поставени в тесни клетки. Това ясно ни показва колко несправедливо се отнасяме със животните. Подобно е и отношението ни към децата. А колко по-високо седят децата от животните! Децата са в пряка връзка с Майката Земя, ангелите и небесните йерархии на Светлината и Любовта и съответно седят по-високо от „порасналите“ и забравили същността си възрастни (всъщност, ако се замислим над тази дума, то тя ни казва, че това са хора, които са спрели да растат, което във физически план от даден момент нататък е нормално, но душевно-Духовен не е). Значително по-правилно би било следователно децата да определят нашата съдба, отколкото ние тяхната!

Posted in За Децата | Коментарите са изключени